Почетна  //  Финансијски извештај  //  Uncategorised  //  СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

 

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.05.2021.

1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА

9.833.586,21

2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 2020-

 

3 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ВАН УГОВОРА 2020

 

 

4 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ

 

5 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ

 

 

УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  НА  ДАН 26.05.2021.

9.772.794,54
     
   ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА  
 1  ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020.ГОДИНУ

60,791,67

 2

 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ВАН УГОВОРА ЗА 2020.ГОДИНУ  
 3  ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ  
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                                                                                60,791,67
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДОМА ЗДРАВЉА САВСКИ ВЕНАЦ НА ДАН 26.05.2021 9.772.794,54
     
   ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1  ПЛАТЕ РФЗО,koвид плате и солид.помоћ ковид-19,трошкови погребн.услуга

 

2  ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНА  
3  ПРЕВОЗ  
4  ЕНЕРГЕНТИ  
5

 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ, СТОМ. ТРОШКОВИ

60,791,67
6

 ИНВАЛИДИ

 
   ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

 

 

 6  ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ

 

7  ВАКЦИНЕ  
 8  ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА  
 9  ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ.сандостатин

 

 10  ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ  
11  САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  
   УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 60,791,67
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Tabela.txt Приказује се Tabela.txt.