ПAСТEРОВA 1   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

телефон за информације 011 20 68 875;  011 20 68 876

  др.Ј.Магделинић др С.Лепић др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ  
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ -  сист.прегледи деце ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ  
 Средa  ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ  
 Четвртак  ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ -сист.прегледи деце  
 Петaк ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ