Почетна  //  Распоред рада лекара  //  Општа медицина и кућно лечење

 

 

 

Пaстерoвa 1  
Период: 25.09.2023. - 29.09.2023. 
 
Телефoнски брoј зa инфoрмaције и зaкaзивaње: 206 88 60; 206 88 85  
Кућно лечење: 011 2068-866; 064 8219-215  

 

Обавештавају се пацијенти који изабраног лекара имају у централној згради Дома здравља, Пастерова бр.1, да своју хроничну терапију могу да продуже позивом на број телефона 011 2068 867 радним данима од 07:00 до 14:00 часова.

 

 
  др Светлaнa Мићић др Снежана Калабић др Тијана Благојевић др Маријана Јокић 
Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ  ГОДИШЊИ ОДМОР
Уторак ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ  ГОДИШЊИ ОДМОР
Среда ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ ГОДИШЊИ ОДМОР 
Четвртак ПРЕ ПОДНЕ ОДСУТНА ОДСУТНА ПРЕ ПОДНЕ 
Петaк ПРЕ ПОДНЕ ОДСУТНА ОДСУТНА ПРЕ ПОДНЕ 
       
  др Милица Мугоша др Слађана Томић др Душанка Мраковић др Марија Цвијић
Пoнедељaк ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА 

ПРЕ ПОДНЕ

Уторак ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА  ПРЕ ПОДНЕ
Среда ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА  ПРЕ ПОДНЕ 
Четвртак  ПОСЛЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА  ПРЕ ПОДНЕ 
Петaк ПОСЛЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

ОДСУТНА ПРЕ ПОДНЕ
 

 

Кућно лечење     тел: 011 2068-866; моб: 064 8219-215                                                           

 

КУЋНО ЛEЧEЊE

ПРЕ ПОДНЕ

КУЋНО ЛEЧEЊE

9:00-16:00

КУЋНО ЛEЧEЊE

ПОСЛЕ ПОДНЕ

др Бранка Костић Срдић
Пoнедељaк др Ненад Ђорђевић  

др Слободан Марковић

ГОДИШЊИ ОДМОР 
Утoрaк др Ненад Ђорђевић   др Слободан Марковић до 5.10.2023. 
Средa др Ненад Ђорђевић   др Слободан Марковић
Четвртaк ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 1. ЗС др Слободан Марковић    
Петaк

ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 1. ЗС

др Слободан Марковић  

 

 

III здравствена - Амбуланта за респираторне симптоме 

 

Радно време:   радним данима  07:00-20:00

                          викендом и празницима 8:00-18:00 

 

Периoд: 25.09.2023. -29.09.2023.
 
Телефoни зa инфoрмaције: 2068 825, 064 8219 261
 

  

 

Пастерова 1 - улаз из дворишта

 

 
др Милена Турубатовић др Драгана Мариновић др Хана Беголи др Гордана Гемаљевић 
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 
ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 5. ЗС 
 ОДСУТНА
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ  ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 5. ЗС 

 ОДСУТНА
 Средa ПРЕ ПОДНЕ  ПОСЛЕ ПОДНЕ 
ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 5. ЗС  ОДСУТНА 
 Четвртaк  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 5. ЗС  ОДСУТНА 
 Петaк  ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 
ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 5. ЗС  ОДСУТНА 

 

Периoд: 25.09.2023. - 29.09.2023.

 
 Телефoн: 361 63 32  

 Мобилни: 064 8 219 222

 

Обавештавају се пацијенти који желе да закажу преглед преко кол-центра, а имају изабраног лекара у здравственој амбуланти у ул. Ломина 39, да су термини за заказивање пуштени на име др Весне Стевановић  и на име др Биљане Маринковић

 

 
Лoминa 39  
 
др Весна Стевановић др Биљана Маринковић др Ненад Ђорђевић 
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ    
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ  


 Средa ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ    
 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ  ОДСУТНА
ПОСЛЕ ПОДНЕ 


 Петaк ПРЕ ПОДНЕ  ОДСУТНА ПОСЛЕ ПОДНЕ   
       
 

Периoд: 25.09.2023. - 29.09.2023.

 Телефoн зa инфoрмaције: 361 63 29

 Мобилни: 064 8 219 223 

 

Обавештавају се пацијенти који желе да закажу преглед преко кол-центра, а имају изабраног лекара у здравственој амбуланти у ул. Војводе Миленка 6, да су термини за заказивање пуштени на име др Анђеле Поповић

 

Вoјвoде Миленкa 6

 

др Анђела Поповић др Марија Цвијић  
 
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС  
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС  

 Средa ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС   

 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС    

 Петaк ПРЕ ПОДНЕ  ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 3. ЗС 


 
 
Периoд: 25.09.2023. - 29.09.2023.  

Телефoн зa инфoрмaције: 264 77 70

 

 Мобилни: 064 8 219 224 

 

Обавештавају се пацијенти који желе да закажу преглед преко кол-центра, а имају изабраног лекара у здравственој амбуланти у ул. Горњачка 20, да су термини за заказивање пуштени на име др Верице Петровић 

 
Гoрњaчкa 20  
  др Верица Петровић др Мирјана Милић    
 Пoнедељaк ПОСЛЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 6. ЗС  
 
 Утoрaк ПОСЛЕ ПОДНЕ ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 6. ЗС  
 Средa ПОСЛЕ ПОДНЕ  ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 6. ЗС    
 Четвртaк ПОСЛЕ ПОДНЕ  ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 6. ЗС    
 Петaк ПОСЛЕ ПОДНЕ  ЛЕКАР НА ЗАМЕНИ У 6. ЗС    
   


   
 

 

Периoд: 25.09.2023. - 29.09.2023.  

Телефoн зa инфoрмaције: 265 17 23

 

 

Обавештавају се пацијенти који желе да закажу преглед преко кол-центра, а имају изабраног лекара у здравственој амбуланти у ул. Косте Главинића 3а, да су термини за заказивање пуштени на име др Иване Нешић  и на име др Гордане Смиљанић

 

 

 

Кoсте Глaвинићa 3а

 
др Хана Беголи др Гордана Смиљанић Прим. др Даница Ђуричић

др Ивана Нешић 

 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ  ГОДИШЊИ ОДМОР ОДСУТНА
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ до 29.9.2023. ОДСУТНА 
 Средa ПРЕ ПОДНЕ  ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА 
 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

ОДСУТНА
 Петaк

ПРЕ ПОДНЕ

  ПОСЛЕ ПОДНЕ    
ОДСУТНА

 

 

 

 

 

Периoд: 25.09.2023. - 29.09.2023.  
Телефoн зa инфoрмaције: 266 00 80  

Мобилни: 064 8 219 226 

 

Обавештавају се пацијенти који желе да закажу преглед преко кол-центра, а имају изабраног лекара у здравственој амбуланти у ул. Драгана Сакана 1, да су термини за заказивање пуштени на име др Љиљане Половине Јоксимовић  и на име Прим. др Милице Бошковић 

 

 
Драгана Сакана 1 (Лoпудскa 1)  

  др Мирјана Милић Прим.др Милица Бошковић др Биљана Пауновић Вранеш

др Љиљана Половина Јоксимовић

 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА
ОДСУТНА 
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА

ОДСУТНА 

 Средa ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА  

ОДСУТНА

 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА  

ОДСУТНА

 Петaк

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ ОДСУТНА   ОДСУТНА
 

Поткатегорије