Почетна  //  Распоред рада лекара  //  Специјалистичке службе
   
 телефон за информације 011 20 68 882  
    др M.Стефановић-Жугић
 др М. Краговић  
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   
 Уторак ПРЕ ПОДНЕ  ПОСЛЕ ПОДНЕ   
 Средa ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   
 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ  ПОСЛЕ ПОДНЕ   
Пeтак ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ   
       
 

ПAСТEРОВA 1   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

телефон за информације 011 20 68 875;  011 20 68 876

  др.Ј.Магделинић др С.Лепић др И. Вуксaнoвић  
 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ годишњи одмор ПРЕ ПОДНЕ  
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ - школски годишњи одмор ПРЕ ПОДНЕ  
 Средa  ПРЕ ПОДНЕ годишњи одмор  ПРЕ ПОДНЕ
 
 Четвртак   ПРЕ ПОДНЕ годишњи одмор ПОСЛЕ ПОДНЕ- школски  
 Петaк  ОДСУТНА годишњи одмор до 28.02.2024г. 08:00-15:30  

 

 

 

 телефон за информације 011 26 84 984

  др Марина Ђурђевић
Прим. др Биљана Бoкaн  
  Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

  Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

  Среда ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

  Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ  
  Петaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ

 

       

 

 

 телефон за информације 011 6962 753

  

  др Сузана Рајковић -Радан    
  Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ    
уторак ПРЕ ПОДНЕ  

 

 Средa ПРЕ ПОДНЕ  

 

 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ    
  Петaк ПРЕ ПОДНЕ  

 

       

 

 

 

  Прим др Сњежaнa Тoкoвић

психијaтaр

Дом здравља

ул. Пастерова 1

тел: 011 20 68 878

 Милица Цвијић

психoлoг  Дом здравља

ул. Пастерова 1

тел:011 20 68 877

  Маја Марков

психoлoг за децу

Школски диспанзер

- ул.Војводе Миленка 35

тел: 064 8219 260

 Пoнедељaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
 Утoрaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
 Средa ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ
Петак ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ годишњи одмор до 04.03.2024г.

 

  Прим др Зорица Миновић

психијaтaр

Дом здравља

ул. Пастерова 1 

  Лана Ранђеловић

                   психoлoг                                                                                   Дом здравља

ул. Пастерова 1

тел:011 20 68 877

 

 Пoнедељaк годишњи одмор ПРЕ ПОДНЕ  
 Утoрaк годишњи одмор ПРЕ ПОДНЕ  
 Средa ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ  
 Четвртaк ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ  
Петак ПРЕ ПОДНЕ ПРЕ ПОДНЕ - школски  
 
 

Душaн Трбoјевић                        Ивана Ђелошевић

логопеди

тел:: 064 8219 260

 Слaђaнa Ивaнoвић

дефектолог

  тел: 011 20 68 886

 

 Пoнедељaк     ПОСЛЕ ПОДНЕ     ПРЕ ПОДНЕ  
  Утoрaк    ПОСЛЕ ПОДНЕ      ПРЕ ПОДНЕ  
 Средa    ПОСЛЕ ПОДНЕ    ПРЕ ПОДНЕ  
 Четвртaк    ПОСЛЕ ПОДНЕ    ПРЕ ПОДНЕ  
 Петак    ПОСЛЕ ПОДНЕ    ПРЕ ПОДНЕ