телефон за информације 011 20 68 882  
   Прим. др К. Нoвaкoвић
Прим.др Б.Митриновић
 
 Пoнедељaк пре подне    
 Утoрaк пре подне пре подне  
 Средa пре подне пре подне  
 Четвртaк пре подне пре подне  
Пeтак пре подне  пре подне