Почетна  //  Вести

poseta az 1

Са великим задовољством угостили смо делегацију из Азербејџана, представнике Државне агенције за обавезно здравствено осигурање и представнике Републичког фонда за здравствено осигурање које смо упознали са организацијом и начином рада Дома здравља Савски венац.

Опширније...
 

Услед стaбилне епидимиoлoшке ситуaције, РЕСПИРAТOРНA AМБУЛAНТA Дoмa здрaвљa oд среде 1. маја 2024. године престaје сa рaдoм.

Сви пaцијенти сa симптoмимa респирaтoрних инфекцијa убудуће ће се јaвљaти свом изaбрaнoм лекaру нa дaљу дијaгнoстику и лечење.

 

kalndar vakcinacije m

Недеља имунизације у Европи 21.4–27.4.2024. године је годишњи догађај чији је општи циљ повећање обухвата имунизацијом јачањем уверења о потреби заштите сваког детета од болести које се могу спречити вакцинацијом, са посебним акцентом на децу из тешко доступних вулнерабилних и маргинализованих група, који је иницирала СЗО у октобру 2005. године.

Опширније...